Práce s hlasem

Věnujete se zpěvu v jakémkoli žánru, jste hlasový profesionál, mluvíte často před lidmi? Potřebujete zlepšit svůj hlasový projev?

Ukáži:
–          dechová cvičení
–          posazení mluvního hlasu na dechovou oporu
–          rozvinutí hlasového rozsahu
–          zlepšení intonační čistoty
–          péče o hlas

Současně vyučuji zpěv na ZUŠ PhDr.Zbyňka Mrkose