NÁVRAT

Milí přátelé muzikoterapie, po vyčerpávajícim období a úraze jsem zase tady pro Vás! Volejte, pište, ať se zase setkáme za zvuků etnických nástrojů!
Vaše Jarmilita